Липецька територіальна громада

Харківська область, Харківський район

Служба у справах дітей

Фото без опису

Служба у справах дітей виконавчого комітету Липецької сільської ради (далі – Служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Липецької сільської ради,  підпорядковується голові селищної ради, а також є підзвітним та підконтрольним сільської ради та її виконавчого комітету.

         Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом  України "Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та іншими законами України, Сімейним та Цивільним кодексами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, постановами Верховної Ради України, рішеннями Липецької сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням та іншими актами.

 Служба є юридичною особою, має власний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ:

 • Контроль за дотриманням законодавства стосовно дітей.
 • Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей та запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища сімей, дітей, сприянні фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • Розроблення i здійснення самостiйно або разом з вiдповiдними органами виконавчої ради, органами державної влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями усiх форм власностi, громадськими органiзацiями заходiв щодо захисту прав, свобод i законних інтересів дітей.
 • Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опiки та пiклування над дiтьми, їх усиновлення, влаштування в будинки сiмейного типу, прийомні сiм’ї.
 • Здiйснення контролю за умовами утримання i виховання дiтей у  дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
 • Ведення облiку дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах, дітей – сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сiмей, дитячих будинкiв сiмейного типу та соціально – реабiлiтацiйних центрiв (дитячих мiстечок).
 • Проведення соціально – профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді.

Основні функції Служби відповідно до покладених на нього завдань:

 • органiзовує розроблення і здiйснення на території громади заходiв, спрямованих на полiпшення становища дiтей, їх фiзичного, iнтелектуального i духовного розвитку, запобiгання бездоглядностi та безпритульностi, вчиненню дiтьми правопорушень;
 • надає громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультацiйну допомогу у вирiшеннi питань щодо соцiального захисту дiтей і запобiгання вчиненню дiтьми правопорушень;
 • вживає заходів для своєчасного влаштуваня дітей – сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, у  дитячі будинки сiмейного типу, прийомні сiм’ї, передає їх під опіку, піклування, на усиновлення;
 • оформляє документи на влаштування дітей – сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
 • подає пропозицiї до проектiв програм, планiв i прогнозів Любарської селищної ради у частинi соцiального захисту, забезпечення прав, свобод i законних iнтересiв дiтей;
 • забезпечує у межах своїх повноважень здiйснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дiтей i запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • здiйснює контроль за умовами утримання i виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського, у сiм’ях опiкунiв, пiклувальникiв, дитячих будинках сiмейного типу, прийомних сiм’ях;
 • веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально – реабілітаційних центрів ( дитячих містечок );
 • надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам – вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку у Службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
 • готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово – побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;
 • проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
 • готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
 • організовує i проводить разом з іншими виконавчими органами ради заходи щодо соцiального захисту дiтей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездогляднiсть та безпритульнiсть, запобiгаiння вчиненню дiтьми правопорушень;
 • забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • розглядає в установленому порядку звернення громадян;
 • проводить через засоби масової iнформацiї iнформацiйно – роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенцiї.
 • веде облiк дiтей, якi залишилися без батькiвського пiклування, дітей – сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, кандидатiв вусиновлювачi, сiмей, потенцiйних опiкунiв, пiклувальникiв, прийомних батькiв, батьків вихователiв, та дiтей, якi опинилися у складних життєвих обставинах в Єдинiй iнформацiйно – аналiтичнiй системi «Дiти» (ЄIАС «Дiти»).
 • здiйснює iншi функцiї, якi випливають з покладених на нього завдань, вiдповiдно до законодавства.

СТРУКТУРА І ШТАТ

Служби у справах дітей виконавчого комітету Липецької сільської ради

п/п

Найменування посади

Кількість
штатних одиниць

ПІБ

1

Начальник служби у справах дітей

1

Ідрісова Валентина Іванівна

2

Спеціаліст служби у справах дітей

1

Рудакова Зінаїда Валентинівна

3

Інспектор (фахівець із соціальної роботи)

2

Колєнова Лідія Іванівна

Гавран Христина Віталіївна

 

Служба у справах дітей займається:

 • наданням правової та інформаційної допомоги населенню;
 • профілактичними заходами для зменшення рівня правопорушень серед неповнолітніх;
 • захистом прав неповнолітніх;
 • виявленням дітей, що опинилися в скрутних життєвих обставинах;
 • контролем за здійсненням профілактичних та виховних заходів в навчальних закладах, а також дотриманням трудового законодавства щодо неповнолітніх;
 • обліком неблагополучних сімей та дітей, що виховуються в них;
 • моніторингом утримання та забезпечення інтересів дітей, що виховуються в дитячих будинках, інтернатах, прийомних сім’ях тощо;
 • взаємодіє з центрами зайнятості для працевлаштування неповнолітніх.

В яких випадках слід звертатись до служби у справах дітей:

 • для одержання психологічної та правової допомоги батькам і дітям;
 • для визначення статусу дитини та вирішення справ з питань опіки та піклування над дитиною;
 • для визначення форми влаштування дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківскього піклування;
 • для представництва та захисту інтересів дитини в суді тощо.

 

Режим роботи: Пн.-Чр. –  з  8.00 до 17.00

Пт. – з 8.00 до 16.00

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

 

Графік особистого прийому

Начальник служби у справах дітей

Ідрісова Валентина Іванівна

четвер

9.00 год - 14.00 год

 

Перелік адміністративних послуг, які надає Служба у справах дітей:

 

- надання та скасування статусу дитини - сироти та дитини позбавленої батьківського піклування;
- встановлення та припинення опіки та піклування над дітьми сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування;
- призначення опікуна, піклувальника над дітьми сиротами та дітьми, позбавлення батьківського піклування, та звільнення від повноважень опікунів, піклувальники;
- встановлення та припинення опіки над житлом та майном дитини - сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
- влаштування дітей - сиріт
  та дітей, позбавлених батьківського піклування до державних дитячих закладів;
- надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна ( у тому числі житла) та іншого майна, право власного на яке або право користування яким мають діти;
- відібрання дітей у батьків, або осіб, що їх замінюють, якщо їх життю або здоров‘ю загрожує небезпека.
- реєстрація в органах РАЦСу або іншому уповноваженому органі народження підкинутої, знайденої дитини або покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров‘я;
- затвердження висновку Служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;
- надання та скасування статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
- розв‘язування спору, що виник між батьками, щодо визначення імені прізвища, по батькові дитини;
- розв‘язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця проживання дитини, участі у вихованні дитини;
- влаштування та вибуття дитини з сім‘ї патронатного вихователя.

 

Опіка/піклування


 

Встановлення опіки та піклування – влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають переважно, у сімейних, родинних відносинах з цими дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування.

 

Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа.

При призначенні опікуна, піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

Не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, особа, позбавлена батьківських прав, а також особа, інтереси якої суперечать інтересам дитини (ст. 244 Сімейного кодексу України).

 

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання такі документи:

 • заяву;
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних (окрім родичів дитини, які мають намір взяти її під опіку, піклування);  
 • копію паспорта;
 • висновок про стан здоров’я;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявником;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості,  видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з заявником, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів.

  

Служба у справах дітей проводить з кандидатом співбесіду та відвідує його за місцем проживання (за необхідності залучається центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді). За результатами відвідування помешкання службою у справах дітей оформлюється акт обстеження житлово-побутових умов проживаннякандидата.

В разі необхідності направлення кандидата на проходження курсу навчання з проблем виховання дітей, служба у справах дітей за місцем його проживання готує подання до регіонального центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді про направлення кандидата на навчання.

Наголошуємо, що таке навчання не проходять лише родичі, в яких проживає дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, що мають намір взяти її під опіку, піклування. Проте, за особистим бажанням такі кандидати можуть пройти курс навчання.

 

Прийомна сім'я


 

    Прийомна сім'я - сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

У разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов (належного стану житлового приміщення, необхідної житлової площі, належного санітарного стану, наявності необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, наявності умов для проживання, виховання та розвитку дитини).

 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування перебувають у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

 

    Влаштування дітей у прийомну сім’ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім’ї. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім’я може функціонувати і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.

Не допускається одночасне застосування різних форм влаштування дітей у прийомну сім’ю, крім випадків, коли прийомні батьки перебувають з підопічним у сімейних чи родинних відносинах.

На виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю влаштовуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідній адміністративно-територіальній одиниці або перемістилися з тимчасово окупованої території чи району проведення антитерористичної операції.

 

    Створити прийомну сім'ю можуть повнолітні та працездатні особи, за винятком:

 • осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
 • осіб, позбавлених батьківських прав;
 • осіб, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;
 • осіб, які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
 • осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному  чи  наркологічному диспансері;
 • осіб, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;  
 • осіб, які страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ  щодо  осіб, які не можуть бути усиновлювачами;
 • осіб, які були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України , або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • осіб, які  не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).

 

 

    Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу  за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

    Не можуть бути прийомними батьками особи, з якими проживають члени сім'ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.

   

    Перелік документівякі необхідно подати до органу, який приймає рішення про створення прийомної сім'ї:

 • заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім’ї із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань;
 • довідку про склад сім'ї (форма 3)
 • копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);
 • довідку про проходження курсу підготовки і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
 • копії паспортів;
 • довідку про доходи потенційної прийомної сім’ї за останні шість місяців або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку);
 • довідка про наявність / відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;
 • довідку про стан свого здоров'я та осіб, які проживають разом з ними;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі, якщо останні вирішили створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі, засвідчену нотаріально.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь